«Энергоинформ» акционерлік қоғамы

«Энергоинформ» мекемесін қайта құру жолымен құрылған «Энергоинформ» АҚ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (KEGOC) » АҚ-ның 100 % еншілес компаниясы болып табылады.

«Энергоинформ» АҚ-ның мемлекеттік тіркеу күні – 2010 жылғы 29 қараша.

«Энергоинформ» АҚ орталық кеңсесі Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласында орналасқан.

Компания миссиясы – ең үздік әлемдік тәжірибелер мен инновациялық технологияларды қолдана отырып, ҚР БЭЖ (Қазақстан Республикасының Біртұтас энергетикалық жүйесі) ақпараттық-телекоммуникациялық кешенін тиімді дамыту мен сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

2017 жылғы 1 қаңтарда Компанияда 817 адам жұмыс істеді, оның ішінде 768 - өндірістік персонал «Энергоинформ» АҚ әсіресе халықаралық компаниялар мен қаржы институттарының қатысуымен ҚР ҰЭЖ (Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желісі) салу және жаңғырту бойынша жобаларды іске асыруда айтарлықтай тәжірибеге ие.

Компания дамуының стратегиялық бағыты ҚР БЭЖ ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерінің сенімділігін арттыратын инновациялардың енгізілуі болып табылады.

Қоғамның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін оның алдына мынадай міндеттер қояды:

  1. «KEGOC» АҚ-ның және ҚР БЭЖ субъектілерінің АТЖ сенімді жұмыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету
  2. ҚР энергия нарығының жүйесіне көкейкесті шешімдер енгізу
  3. ҚР энергия нарығы субъектілерінің инфрақұрылымдық кешендерін дамыту
  4. Компания құнының өсу көздерін әртараптандыру

2016 жылғы 31 желтоқсанда:

Меншік капиталының мөлшері – 3,092 млрд. теңге;

Қоғам активтері – 3,664 млрд. теңге;

Қаржы нәтижесі - 249,19 млн. теңге.

«Энергоинформ» АҚ-ның Жарғылық капиталы әрқайсысының номиналдық құны 10 000 теңге 217 970 дана жай акциялардан тұрады.

Шығарылған жай акциялар саны – 700 000 дана.

Орналастырылмаған акциялар саны – 482 030 дана.

Жай акцияларды Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқық беріледі.

Жай акция сонымен Жалғыз акционерге Қоғамда таза табыс болған кезде дивиденттер алуға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оны жойған кезде Қоғамның жарты мүлігін алуға құқықтар беріледі.

Жаңалықтар

04.07.2017 / «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысы өткізілді. Кунтәртібі юойынша келесі шешімдер қабылданды

1. Сауда-саттықты төмендетуді қолдана отырып, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен саты алудың қорытындысы негізінде «Royal Consulting Agency Kazakhstan» ЖШС-гі «Энергоинформ» АҚ (жалпы алаңы 27, 8042 Га 6-жер телімі) акциясының төлеуге тапсырыслған мүліктітің нарықтық құнын бағалау жөнінде бағалаушы болып анықталды.

2. «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістер мақұлданды.

3. «Энергоинформ» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы туралы ережесі жаңа басылымда бекітілді.

4. «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесіне мерзімдік есеп (ақпарат) ұсыну ережесі бекітілді.

16.06.2017 / «Энергоинформ» АҚ-ның директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланды

«KEGOC» АҚ-ның Директорлар кеңесінің – Жалғыз акционердің 2017 жылғы 16 маусымындағы шешімімен «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесі Жақыпбаев Қ.Т өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Сафуани Төлеген Есенқулұлы сайланды

23.05.2017 / «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі өтті. Күнтәртібінің мынадай сұрақтары бойынша келесі шешімдер қабылданды.

1. Қызметтің уәждемелі негізгі көрсеткітерін орындау қарастырылды және «Энергоинформ» АҚ басшы қызметкерлеріне 2016 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы шешім қабылданды.

2. «Энергоинформ» АҚ-ның контрагенттер банктеріне теңгерімдік және теңгерімдік емес міндеттемелері бойынша лимиттер ббекітілді

3. «Энергоинформ» АҚ-ның 2017 жылдың бірінші тоқсаны үшін Даму жоспарын орындау есебі қарастырылды.

4. «Энергоинформ» АҚ-ның Тәуекелдері бойынша 2017 жылдың бірінші тоқсаны үшін есебі бекітілді.

5. «Энергоинформ» АҚ-ның Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2016-2017 жылдарға арналған жоспарының және Корпоративтік басқару кодексінің 2017 жылдың бірінші тоқсаны үшін орындауы қарастырылды.

6. «Энергоинформ» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі туралы 2017 жылдың бірінші тоқсаны үшін есебі қарастырылды.

7. «Энергоинформ» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысын 2017 жылдың бірінші тоқсаны үшін жұмыс қорытындысы бойынша сыйақылау туралы шешім қабылданды.

8. «Энергоинформ» АҚ Басқармасы мүшесінің - Приходько Сергей Анатольевич өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды.

9. «Энергоинформ» АҚ Басқармасы төрағасының және оның мүшелерінің лауазымдық қызметақыларының мөлшерлерін анықтау.

10. «Энергоинформ» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық қызметақы мөлшері анықталды.

11. «Энергоинформ» АҚ Корпоративтік хатшының лауазымдық қызметақы мөлшері анықталды.

12. «Энергоинформ» АҚ Орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық қызметақы тәсімін өзгерістерді ескере отырып (6%-ға арттыру) бекітілді.

25.04.2017 / Кезекті отырыс өтті

1. «Энергоинформ» АҚ-ның 2016 жыл үшін Қаржы есептілігі алдын ала бекітілді және Жалғыз акционердің бекітілуіне енгізілді.

2. «Энергоинформ» АҚ Жалғыз акционердің қарауына жай акциялар бойынша таза көлемнен 50% мөлшерде 2016 жыл үшін дивиденттер төлеу туралы ұсыныс енгізілді.

3. «Энергоинформ» АҚ-ның Дамыту жоспарын 2016 жылы орындау туралы есебі қарастырылды.

4. «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің қызметі туралы 2016 жыл үшін жұмыс қорытындысы бойынша есебі қарастырылды.

5. «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитетінің қызметі туралы 2016 жыл үшін жұмыс қорытындысы бойынша есебі қарастырылды.

6. «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі Тағайындау және сыйақылау жөніндегі комитетінің қызметі туралы 2016 жыл үшін жұмыс қорытындысы бойынша есебі қарастырылды.

7. «Энергоинформ АҚ-ның 2016 жыл үшін Жылдық есебі бекітілді.

8. «Энергоинформ» АҚ басшы қызметкерлерінің 2017 жылға арналған нысаналы мәндері бар негізгі көрсеткіштерінің уәждемелі карталары бекітілді.

9. Орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы саны 4-штат бірлігіне қысқартылды.

10. Жарғыға енгізілген өзгерістерге байланысты «Энергоинформ» АҚ-ның филиалдары туралы ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

11. «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі және оның комитеттері, Директорлар кеңесінің төрағасы мен оның мүшелері және Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметтерін бағалау туралы қағидағалары бекітілді.

12. «Энергоинформ» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы 2017 жылғы бірінші тоқсаны үшін жұмыс қорытындылары бойынша сыйақыланды.

27.02.2017 / «Энергоинформ » -АҚ Директорлар кеңесінің отырысы болды

1. Ұсынылған жабаша өтінішке сай «KEGOC» АҚ-ның Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар жөніндегі басқарушы директор лауазымына ауыстыруына байланысты Басқарма төрағасы А.М.Әбдіғалиевтің өкілеттік мерзімі тоқтатылды. «Энергоинформ» АҚ Басқармасының төрағасы АүА.Ақмұрзин сайланды. «Энергоинформ» АҚ Басқармасының өкілетттік мерзімі 2020 жылдың 20 ақпанды қоса алғанға дейінгі мерзімге анықталды.

2. «Энергоинформ» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің корпоративтік басқаруды жетілдіру және енгізу жөніндегі 2016-2017 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспарының атқарылуы туралы 2016 жыл үшін есебі қарастырылды және мәліметке қабылданды.

3. «Энергоинформ» АҚ-ның тәуекелдері бойынша 2016 жылғы төртінші тоқсаны үшін есебі бекітілді.

4. «Энергоинформ» АҚ-ның негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі 2017 жылға арналған Іс-шаралар жоспары бекітілді.

5. «Энергоинформ» АҚ-ның негізгі тәуекелдер бойынша 2017 жылға арналған көрсеткіштердің төзімділік және негізгі тәуекелдер деңгейі бекітілді.

6. «Энергоинформ» АҚ Ішкі аудит қызөметінің 2016 жылдың төртінші тоқсаны үшін жұмыс қорытындысы бойынша есебі қарастырылды және мәліметке қабылданды.

7. «Энергоинформ» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016 жылдың жұмыс қорытындысы есебі қарастырылды және мәліметке қабылданды.

8. «Энергоинформ» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017-2019 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілді.

9. «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер бекітілді.

10. «Энергоинформ» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы 2016 жылдың төртінші тоқсаны үшін жұмыс қорытындысы бойынша сыйақыланды.